+ Μελέτες

 

Οι μηχανολογικές μελέτες αφορούν τις εγκαταστάσεις συστημάτων κατοικιών και κτιρίων, επενδύοντας την αξιοπιστία και την οικονομικότερη λειτουργία τους.

Στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» θεωρούμε ακρογωνιαίο λίθο μίας σωστής εγκατάστασης την μηχανολογική μελέτη που οφείλει να προηγηθεί. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, όπου σε διαρκή συνεργασία με τους επιβλέποντες μηχανικούς των κτιρίων και πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε εγκατάσταση φροντίζουμε να έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη μηχανολογική μελέτη.

Στις μελέτες που συντάσουμε πέρα από τη λειτουργικότητα και την βέλτιστη απόδοση των συστημάτων προς εγκατάσταση, φροντίζουμε το σύνολο των προδιαγραφών να πληρεί τους εκάστοτε κώδικες που απαιτεί η σύγχρονη νομοθεσία.

Αντιμετωπίζοντας ως ένα αδιάρρηκτο σύνολο κάθε εγκατάσταση με τη μελέτη της καταφέρνουμε να διατηρούμε ικανοποιημένο και τον πλέον απαιτητικό πελάτη μας στα περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας μας.