– Ύδρευση

Ύδρευση

Η Αττική ήταν πάντα μια περιοχή φτωχή σε βροχοπτώσεις γι΄ αυτό και τα υδάτινα αποθέματά της ποτέ δεν ήταν αρκετά. Από πολύ νωρίς λοιπόν οι κάτοικοί της αναγκάστηκαν να αναπτύξουν πρωτογενή συστήματα συλλογής και διαχείρισης του νερού για την υδροδότηση της πόλης, τα οποία εξελίχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου και την πρόοδο της τεχνολογίας.

Υδραγωγεία, κρήνες, φρεάτια, δεξαμενές αποθήκευσης νερού, δίκτυα διανομής και μεταγενέστερα κατασκευή φραγμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας του νερού και εργαστηρίων ποιοτικού του ελέγχου, αλλά και έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά είναι μερικές πτυχές από την ιστορική πορεία των έργων που εδώ και χιλιάδες χρόνια αναπτύσσονται για την εξασφάλιση της υδροδότησης, της υγιεινής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής γης.

Όλη αυτή τη προσπάθεια ετών φροντίζουμε να την απολαμβάνετε στο σπίτι σας, γραφείο η επιχείρηση σας κάνοντας την ιδανικότερη εγκατάσταση που καλύπτει τις ανάγκες σας.

Η επιχείρηση μας εχοντας μεγάλη εμπειρία στον χώρο και ταυτόχρονα μεγάλη γκάμα υλικών μπορεί να σας προσφέρουμε την καταλληλότερη λύση στην ύδρευση και την αποχέτευση για το χώρο σας.