– Καμινάδες και αεραγωγοί

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΟΝΗΣ ΡΑΦΗΣ ΙΝΟΧ 0,4mm – 0,5mm

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΗΣ ΡΑΦΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,6mm


ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΚΑΜΠΤΟΣ (ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ) ΙΝΟΧ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 0,4mm – 1m – 2m – 3m